หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังทับไทร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service
ติดต่อ อบต.
056-905247 ,
086-4408584
อบต.วังทับไทร
 
  โครงสร้างองค์กร
   
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภา อบต.วังทับไทร
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
         
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
       
- งานตรวจสอบภายใน
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
กองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
 
- งานธุรการ บริหารงานบุคคล
- งานการเจ้าหน้าที่ ,กฎหมาย และคดี
- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานสวัสดิการสังคม
- งานการศึกษา
- งานบันทึกข้อมูล
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และควบคุมโรค
- งานส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข
- งานเกี่ยวกับ
ตราข้อบัญญัติ
- งานนโยบาย และแผน
- งานข้อมูล และประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
- งานเลือกตั้ง และทะเบียนข้อมูล
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานวิชาการ
- งานควบคุมกิจการค้า
และค่าปรับ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน
ทดน้ำ
- งานข้อมูลก่อสร้าง
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร
- งานออกแบบ และบริการข้อมูล
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้ำ
- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานธุรการ
   
   
   
   
 
- งานวิชาการเกษตรและ
เทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมปรับปรุง
ขยายพันธุ์พืช
- งานป้องกัน รักษาโรคพืช
- งานเพาะชำและปุ๋ย
- งานแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
- งานส่งเสริมบรรจุภัณฑ์
และร้านค้าสาธิต
- งานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานด้านปศุสัตว์
   
   
   
   
   
   
 
โครงสร้างสำนักงานปลัด
 
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 
งานบริหารงานทั่วไป
 
งานนโยบายและแผน
 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 
งานส่งเสริมการศึกษาฯ
 
พนักงานส่วนตำบล
- นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยทรัพยากรบุคคล
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงาน
 
พนักงานส่วนตำบล
- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ปก/ชก
   
   
   
   
 
พนักงานส่วนตำบล
- นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก
   
   
   
   
   
 
พนักงานส่วนตำบล
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก
- ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ดูแลเด็ก
   
   
 
โครงสร้างกองคลัง
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
 
งานการเงิน
 
งานบัญชี
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
งานทะเบียนทรัพย์สินฯ
 
พนักงานส่วนตำบล
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
   
   
 
พนักงานส่วนตำบล
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก
   
   
   
   
 
พนักงานส่วนตำบล
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก
   
   
   
   
 
พนักงานส่วนตำบล
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง
- คนงาน
   
   
   
 
โครงสร้างกองช่าง
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
 
งานก่อสร้าง
 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 
งานผังเมือง
 
งานประสานสาธารณูปโภค
 
   
   
   
   
   
   
 
พนักงานส่วนตำบล
- นายช่างโยธา ปง/ชง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยช่างโยธา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
โครงสร้างกองส่งเสริมการเกษตร
 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น
 
งานส่งเสริมการเกษตร
 
งานด้านปศุสัตว์
 
พนักงานส่วนตำบล
- นักบริหารงานการเกษตร
ระดับต้น
   
   
   
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160 โทรศัพท์ : 056-905247 , 086-4408584 โทรสาร : 056-905247
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
จำนวนผู้เข้าชม 10,039,906 เริ่มนับ 26 ม.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
082-0284964
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน


นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10