หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังทับไทร ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังทับไทร

ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านในตำบล
วังทับไทร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล
วังทับไทร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบล
วังทับไทร

ผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้านในตำบล
วังทับไทร
ติดต่อ อบต.
056-905247 ,
086-4408584
อบต.วังทับไทร
1
2
3
4
5
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
WWW.WANGTABSAIPHICHIT.GO.TH
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร ได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป
ติดต่อ อบต.วังทับไทร
โทรศัพท์ : 056-905247 , 086-4408584
E-Mail : wangtabsaiphichit@hotmail.com
นายสมัย คำลือชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
   
   
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 313 
 
 

 
 
 
 
   
  กิจกรรม
   
   
   
 
 
   
 
   
  กิจการสภา
   
   
  วีดิทัศน์
   
   
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้ [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยกล [ 28 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุ [ 21 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 13 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 (กรกฏาคม-กันยายน) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 58 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3(เม.ย.2564-มิ.ย.2564) [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 56 
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2564 [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 28 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเ [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 19 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเ [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 17 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 21 
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
   
   
 
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1902  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1930  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา: บทเรียน ความท้าทายและปัจจัยสู่ความสำเร็จ กศ. มท 0816.3/ว1954  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การสำรวจความต้องการเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1950 [แบบฟอร์ม 1 (อปท.)] [แบบฟอร์ม 2 (จังหวัด)]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว1936  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว1955 [เอกสารแนบ]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1952  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1953 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กค. มท 0803.3/ว1949  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว1897  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7583-7658 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1945  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1943 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
(ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1938  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
ขอทำความตกลงการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ประจำจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1793 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว1926 [เอกสาร]  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 กศ. มท 0816.4/ว1929 [บัญชีรายชื่อ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อ อปท.]  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1917  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4360  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.4/ว1918  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1916  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) กพส. มท 0810.6/ว1894  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
 
   
   
 
พจ 0023.5/7316 ลว 28 มิ.ย. 65 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2535 ลว 28 มิ.ย.65 การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (พจ 0023.3/ว 2535 ลว 28 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.2/ว 215 ลว 28 มิ.ย. 65 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ของเสนอขอพระราชทานเครท่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2531 ลว 28 มิ.ย.65 แต่งคั้งคณะทำงานจัดงาน ผู้ว่าฯเดี่ยว ชวนเที่ยว เมืองพิจิตร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (พจ 0023.3/ว 2531 ลว 28 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2530 ลว 28 มิ.ย.65 การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พจ 0023.3/ว 2530 ลว 28 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2523 ลว 27 มิ.ย.65 การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (พจ 0023.3/ว 2523 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2522 ลว 27 มิ.ย.65 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 2522 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2521 ลว 27 มิ.ย.65 ขอส่งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญ จากการกระทำทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชร หรือพืชอื่นใด พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 2521 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2520 ลว 27 มิ.ย.65 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัทรสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (พจ 0023.3/ว 2520 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2519 ลสว 27 มิ.ย.65 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) (พจ 0023.3/ว 2519 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
(พจ0023.1/ว2527)(ลง 28 มิ.ย.65) การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (พจ0023.1/ว2527)(ลง 28 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2517 ลว 27 มิ.ย.65 การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน (พจ 0023.3/ว 2517 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
.(พจ0023.4/ว2514 ลว 27 มิ.ย.65) ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็นร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกล การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ...(พจ0023.4/ว2514 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
พจ0023.5/ว2515 ลว 27 มิ.ย65) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรอสถานการณ์ภัยแล้งและฯ  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 7237 ลว 27 มิ.ย.65 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) (พจ 0023.3/ว 7237 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2513 ลว 27 มิ.ย.65 ขอความร่วมมือประสานแข้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการชะลอไตเสี่ยมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ (พจ 0023.3/ว 2513 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2511 ลว 27 มิ.ย.65 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 2511 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
พจ0023.5/ว 212 ลว 27 มิ.ย. 65 แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนพฤษภาคม 2565 ออกจากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 12 ผลงาน (พจ0023.5/ว 212 ลว 27 มิ.ย. 65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.5/ว 211 ลว 27 มิ.ย. 65 แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนฯ ( พจ 0023.5/ว 211 ลว 27 มิ.ย. 65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
พจ0023.5/ว 210 ลว 27 มิ.ย. 65 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนพฤษภาคม 2565 ( พจ0023.5/ว 210 ลว 27 มิ.ย. 65 ) [ แนบ1 ]  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
 
   
   
 
อบต.ท่าหลวง นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ลงพื้นที่ ดูความคืบหน้า โครงก [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ด [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าฬ่อ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เนินมะกอก ดำเนินการขุดหลุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปลูกต้นไม้ ให้กับ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายน้ำ โครงการอบรมยาเสพติด สภาเด็กและเยาวชนตำบลท้ายน้ำ [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้ายน้ำ ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินแ [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เนินปอ โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ตะพานหิน คู่มือประชาชน พลเมืองคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.แหลมรัง ประชุมประชาคมแสดงความคิดเห็นที่ชลประทานวังยาง จังหวัดกำแพงเพชร [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งโพธิ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หัวดง ประชุมหารือโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร่อมระบบส่งน้ำ บ้านหัวดงใต้บ้านเข [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมรัง สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมบริการประชาชน ที่วัดสุขเกษม [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทับไทร โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังทับไทร & [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหว้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า เรื่องการขยายกำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ด [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.วังโมกข์ วารสารจัดหางานและตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
 
   

 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้และโต๊ผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายอะครีลิค ขนาด 12 x 24 นิ้ว จำนวน 2 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม [ 15 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ บ้านนางสวกิ่งแก้ว รักพันธ์ และนางจันทร [ 15 มิ.ย. 2565 ]

 


อบต.ท่าเสา ซื้อโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครไชยบวร เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธี [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.ท่าเสา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร ประ [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.ทุ่งโพธิ์ ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.ทุ่งโพธิ์ ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.ทุ่งโพธิ์ ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]ทม.พิจิตร โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2565 ประจำเดือน ก [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.งิ้วราย ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.ท่าหลวง จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ของสำนักปลัด อบต. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.ท่าหลวง จ้างจ้างเหมาบริการงานแม่บ้านทำความสะอาด จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.ท่าหลวง จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารงานต่างๆ ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ราย [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.คลองทราย ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.คลองทราย ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.คลองทราย ซื้อตู้เหล็กแบบเตี้ยบานเลื่อนกระจกพร้อมฐาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทร [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.ไผ่หลวง จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังศาลาเหลืองต่อ คสล.เดิมบริเวณบ่อนายจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้ [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.แหลมรัง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรีย [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.แหลมรัง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินงานตามโรงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.ห้วยแก้ว จ้างเหมาซ่อมแซมห้องสุขาหญิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.วังตะกู จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาช [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.วังตะกู จัดจ้างซ่อมแซมรถ EMS หมายเลขทะเบียน กจ-941 พิจิตร จำนวน 5 รายการ [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.บางไผ่ จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากคลองส่งน้ำพลังไฟฟ้า บ้านหอไกร ถึง นานายวุฒิ งิ [ 28 มิ.ย. 2565 ]

 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (15 มี.ค. 2565)    อ่าน 43  ตอบ 1  
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน ติดต่อไม่ได้ (6 พ.ค. 2565)    อ่าน 16  ตอบ 1  
การขออนุญาตก่อสร้างบ้าน (8 เม.ย. 2564)    อ่าน 201  ตอบ 1  
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองคล้า

ต้นไม้กลายเป็นหิน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
SERVICE
ส่วนบริการต่างๆของตำบลวังทับไทร
เพื่อตอบสนองการบริการให้แก่
ประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
คำแนะนำภาษี
 
KNOWLEDGE
Management
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.วังทับไทร พัฒนาด้านใดที่สุด
  ด้านการประชาสัมพันธ์
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ระบบ internet ในตำบล
 
สายตรงปลัด
081-6569827
 
 
 
   
   
GOOGLE EARTH
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
NAX
SOLUTION
WWW.NAXSOLUTION.COM
Web Application Design
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160 โทรศัพท์ : 056-905247 , 086-4408584 โทรสาร : 056-905247
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
จำนวนผู้เข้าชม 5,545,991 เริ่มนับ 26 ม.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
082-0284964
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน


นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10