ติดต่อเรา

แผนที่ อบต.วังทับไทร

 

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
wangtabsai Subdistrict Administrative Organization

หมู่ที่  1 ตำบลวังทับไทร  อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์   056-905242     โทรสาร  056-905247
website : http://www.wangtabsaiphichit.go.th
e-mail : wangtabsaiphichit@gmail.com

ส่งข้อความถึง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร