โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักสูตร “วิทยาศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ” “เศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สงอายุ” รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “วิทยาศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ” “เศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สงอายุ” รุ่นที่ 5 เม […]

โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “วิทยาศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ” “เศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สงอายุ” รุ่นที่ 5 คร […]

โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “วิทยาศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ” “ความจำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุในสังคมไทย” ร […]

โครงการแข่งขันกิจกรรมกีฬา นันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นักเรียนผู้สูงอายุตำบลวังทับไทร เข้าร่วมโครงการแข่งขันกิจกรรมกีฬา นันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563 ชนิดกีฬา วู้ดบอล ณ ส […]

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดพระธาตุตลุกหิน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดพระธาตุตลุกหิน หมู่ที่ 6 ตำบลวังทับไทร +44 & […]

มหกรรมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดหวัดพิจิตร ครั้งที่ 8 ทั้ง 12 อำเภอ ณ จุดจำหน่ายมะม่วง ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการกล่าวเปิด มหกรรมชมรมผู้สูงอา […]

1 2 3 26