ประชาสัมพันธ์ นิเทศน์งานติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

อบต.วังทับไทร อ.สากเหล็กจ.พิจิตร ร่วมคณะทำงานกับ ป.ป.ช ประจำจังหวัดพิจิตร สตง. กกต. ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร สปจ. และประชาสัมพันธ์ นิเทศน์งานติดตามการดำเนินงานตามแ […]