โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดพระธาตุตลุกหิน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดพระธาตุตลุกหิน หมู่ที่ 6 ตำบลวังทับไทร +44 & […]

1 2 3 6