มาตรฐานการให้บริการที่ดี อบต.วังทับไทร

  มาตรฐานการให้บริการที่ดี       องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก   จังหวัดพิจิตร             การบริการ การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการดำเน […]