ช่องทางการร้องเรียน – ร้องทุกข์

  กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1.ร้องเรียนด้วยตนเอง/หนังสือ ณ   ที่ทำการองค์การบริหา […]