กิจกรรมการผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่ม

โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “วิทยาศาสตร์สุขภาพและเศษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ” ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

โอนแล้ว! วันนี้ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง สำหรับเด็กแรกเกิด-ผู้สูงอายุ-คนพิการ

📣📣โอนแล้ว! วันนี้ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง สำหรับเด็กแรกเกิด-ผู้สูงอายุ-คนพิการ💵💵 👩👩นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโ […]

กิจกรรมให้ความรู้ความมั่นคงแห่งชีวิตและสวัสดิการของผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “วิทยาศาสตร์สุขภาพและเศษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ” ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

1 2