โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
หลักสูตร “วิทยาศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ”
“ความจำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุในสังคมไทย” รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น