โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักสูตร “วิทยาศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ”
“เศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สงอายุ” รุ่นที่ 5
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น