โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
หลักสูตร “วิทยาศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ”
“เศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สงอายุ” รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น