องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร ได้จัดทำ “ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปันอาหารแห้ง น้ำดื่ม และอื่นๆเพื่อการบริโภคให้กับผู้ที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

📣📣 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร 📣📣
ได้จัดทำ “ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปันอาหารแห้ง น้ำดื่ม และอื่นๆเพื่อการบริโภคให้กับผู้ที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประชาชนที่เดือดร้อนหรือขาดแคลนอาหารบริโภคสามารถมาหยิบได้ที่
” ตู้ปันสุข ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

..โดยจะแจกให้กับประชาชนวันละ 50 คน (คนละ 2 ชิ้น)

 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถนำมาบริจาคได้ที่ ” ตู้ปันสุข ” องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร ได้ตังแต่วันนี้เป็นต้นไป

#หยิบแต่พอดี #ถ้ามีก็แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น