รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563

screencapture-e-plan-nacc-go-th-check-login-2020-07-13-19_03_33

download >>screencapture-e-plan-nacc-go-th-check-login<<

ผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 6เดือนแรก ปี 2563

download >>ผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ-6เดือนแรก-ปี-2563<<

ภาพรวมการรายงานผล รอบ 6เดือนแรก ปี 2563

download >>ภาพรวมการรายงานผล-รอบ-6เดือนแรก-ปี-2563<<

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ปี 2563

download >>รายงานผลการดำเนินงาน-รอบ-6-เดือนแรก-ปี-2563<<

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น