ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านหนองสองห้องเหนือ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประกาศราครากลางและการคำนวนราคากลาง
ประกาศราคากลาง ตามคู่มือ ปปช
ประกาศและเอกสารประกวดราคาbuding ม.5
โครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านหนองสองห้องเหนือ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น