นายนคร บัวผัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ อบต.วังทับไทร ได้ดำเนินการมอบหน้ากากอนามัยผ้าที่ได้จัดทำขึ้นให้แก่ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 3,000 ชุด (ชุดละ 2 ชิ้น) เพื่อแจกฟรีให้กับประชาชนตำบลวังทับไทร

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น