นายนคร บัวผัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร ได้ส่งมอบป้ายไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ในตำบลวังทับไทร เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น