การโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร 5,000 บาท รวม 3 เดือน (เริ่ม พ.ค. 2563 – ก.ค. 2563) ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้

เงินช่วยเหลือเกษตรกรเข้าแลัว วันนี้ ธกส โอน 1 ล้านคน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น