ขอเชิญโหลดเพลง 3 อาร์สา สร้างจิตสำนึกการลด คัดแยกขยะ

กรมควบคุมมลพิษ ขอเชิญทุกท่านโหลดเพลง 3 อาร์สา ขับร้องโดยนายมนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชีโร่) ร่วมสร้างจิตสำนึกการลด คัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหล […]

1 2