อบรมการจัดการขยะ ปี 2560

    โครงการอบรมการจัดการขยะ ของ อบต.วังทับไทร ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2560 โดยเทศบาลเมือง จังหวัดพิจิตร และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจ […]

1 2