ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต อบต.     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร เรื่อง  เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต …………………….…………………..………… […]

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต อบต.

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต อบต.     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต […]

ประกาศนโยบายคุณธรรม

ประกาศนโบายคุณธรรมอบต.วังทับไทร       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส …………&#8230 […]

ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (ล่าสุด   กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตาบลวังทับไทร อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1. ร้องเรียนด้ […]