สัมมนาการประเมินเพื่อคัดเลือก อปท ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2559

  ส่วนเนื้อหาข่าว การประเมินเพื่อคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2559     อัลบั้มภาพกิจกรรม    

อบต.วังทับไทร จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะเกษตร (ดำนา) ปี2559

อบต.วังทับไทร จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะเกษตร (ดำนา) ประจำปี2559 วันที่ 2 กันยายน 2559   อัลบั้มกิจกรรม