อัลบั้มกิจกรรม

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2561

ประชุมงานกับ ปปช.ระดับจังหวัดพิจิตร

ทูบีนัมเบอร์วันกับอำเภอสากเหล็ก

รวมพลังต่อต้านทุจริตกับ ปปช.

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ปี 2561

เข้าร่วมงานกีฬาอบจ.ของผู้สูงอายุ

ผู้บริหาร

นายนคร บัวผัน

นายก อบต.วังทับไทร

กิจกรรม อบต.

โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักสูตร “วิทยาศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ” “เศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สงอายุ” รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เราพัฒนาชุมชนด้านใด ?

View Results

Loading ... Loading ...

รายงาน/แผนการดำเนินการ

อากาศวันนี้

29° C
หมอก
หมอก

ราคาน้ำมัน

facebook fanpage

รวมลิ้งค์แนะนำ

 

 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ สี่สิบของจำนวนภาษีค้างชำระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ชาระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ […]

ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 #ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบล […]

ข่าวกองคลัง

25 พ.ย. 2563 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านหนองสองห้องเหนือ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
25 ก.พ. 2563 รายงานการงงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2562
25 ก.พ. 2563 ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
19 พ.ย. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา e-bidding โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑
4 พ.ย. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑
4 พ.ย. 2562 ประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑

แหล่งข้อมูลในชุมชน

หนังสือราชการ สถ.

หมวดหมู่

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • 0
  • 1
  • 14
  • 495
  • 27,432

แนะนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังทับไทร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตลุกหิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสองห้อง

หน้าที่ส่วนราชการ

สำนักปลัด

งานนโยบายและแผน งานบริหาร
งานบุคคล งานกิจการสภา
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานสังคมสงเคราะห์

กองคลัง

ภาษีโรงเรือน ที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
จดทะเบียนพาณิชย์
จัดซื้อ-จ้าง และเบิกจ่ายเงิน
ขออนุญาตทำการโฆษณา

กองช่าง

การขอใบอนุญาตการก่อสร้าง
ดัดแปลงเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตติดป้ายโฆษณา
งานก่อสร้าง
งานออกแบบประมาณราคา
งานประสานสาธารณูปโภค

กองส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมการลดใช้สารเคมี
ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต